İletişim

İndüksiyon Nedir

İndüksiyon sanayi ortamında iş parçasının belirli bir kesitine sertlik vermek için kullanılmaktadır. İndüksiyon, bir akım türüdür ve magnetik ve/veya mıknatıs alan kullanılarak elde edilmektedir.

İndükte işleminin asıl mantığı şudur. Bir iş parçasının etrafına iletken teller sarılır. Bu sarım işleminden sonra bunun adına bobin veya akım makarası denir. Akım makarısının içerisine ise bir mıknatıs hızlı bir şekilde gidip gelmesi ile bir akım oluşur. Bu akıma ise indüksiyon akımı denir. İndiksuyon işlemi bobin sargısına, mıknatısın şiddetine. Mıknatısın gidip gelme hızına ve mıknatıs ile bobin arasındaki mesafeye göre değişiklikler gösterebilmektedir.

Bir örnek ile indükte işlemini biraz daha açıklamaya çalışalım.Çapı 500 mm olan bir boru düşünün ve bunun et kalınlığının 50 mm olduğunu var sayalım. Yani delik çapı 400mm bir parçadan (Mil,Merdane vb) bahsediyoruz. Eğer biz bu parçanın et kalınlığının tümüne indüksiyon işlemi (ısıl işlem) uygularsak çok setleşeceğinden dolayı kırılganlığı daha fazla artacaktır. Bu yüzden indükleme işlemi et kalınlığı 50mm olan parçanın ilk 20mm sine uygunlanırsa geri kalan 30mm lik kısmı hala yumuşak kalacak ve kırılganlık ortadan kalktığı gibi sertlik işlemide verilmiş olacaktır. Krom kaplama işlemininde aynı şekilde yüzeysel olarak sertlik verdiğini bilmekteyiz ama en büyük farkları krom kaplama işleminin 2 veya 3mm ye uygulanırken indüksiyon işleminin yapılan fizibilite çalışmalarına göre çok daha fazla alana uygulanıyor olabilmesidir.